kierunki-LO - CKZiU w Lublińcu

Przejdź do treści

III Liceum Ogólnokształcące
Technikum nr 5

im. prof. Zbigniewa Religi
 Baza dydaktyczna szkoły:
szkoła posiada bogato wyposażone zaplecze dydaktyczne, sprzyjające rozwojowi indywidualnych pasji i zainteresowań:
 • pracownia biologiczno- badawcza
 • pracownia chemiczno – analityczna
 • pracownia informatyczna
 • pracownia technologii i postaci leków
 • pracownia kosmetyczna
 • pracownia umiejętności społeczno- opiekuńczych
 • pracownia arteterapii i komunikacji społecznej
 • biblioteka
 • sala fitness
       
  Oferowane zajęcia pozalekcyjne:
 • trening kreatywności,
 • trening komunikacji interpersonalnej,
 • koło PCK,
 • laboratorium medyczne,
 • podstawy kosmetologii,
 • propedeutyka medycyny i psychologii,
 • mini przedsiębiorstwo,
 • coaching
 • koło teatralno – muzyczne
 • klub wolontariatu
          

 
REKRUTACJA 2022
III Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi
Klasa artystyczna
Przedmioty w zakresie rozszerzonym:
- historia sztuki
- język angielski

Masz zdolności artystyczne, ale nie wiesz jeszcze, jaką specjalizację wybrać? Chcesz się rozwijać w dziedzinie sztuki i zdobywać wiedzę w tym zakresie? A może myślisz o przedmiocie maturalnym, który będzie łączył się z Twoimi pasjami?
Ta klasa z pewnością pomoże Ci  zrealizować i rozwijać swoje zainteresowania, dzięki niezwykłemu połączeniu przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym ze specjalnie dedykowanymi tej klasie warsztatami. W programie m.in. warsztaty art - korespondencja sztuk z udziałem twórców, artystów i ludzi kultury, warsztaty fotograficzne, teatralne, muzyczne, trening twórczości oraz wyjazdy do teatrów, muzeów oraz na Biennale Sztuk w Wenecji.
Nauka w tej klasie przygotuje Cię po podjęcia dalszego kształcenia na różnych kierunkach artystycznych w Akademiach Sztuk Pięknych czy Szkół Teatralnych, ale także na studiach, związanych z projektowaniem.
Klasa społeczno - psychologiczna
Przedmioty w zakresie rozszerzonym:
- historia
- język angielski

Została pomyślana jako odpowiedź na zapotrzebowanie uczniów o zainteresowaniach społecznych. Wiedzę o procesach psychicznych człowieka będziesz mógł zdobywać na zajęciach dodatkowych z psychologii. Jednocześnie możesz zadbać o swój własny rozwój uczestnicząc np. w sesjach coachingowych  i zajęciach dodatkowych z psychologii. Osobom, które nie wyobrażają sobie życia beż pomocy innym, dajemy szansę na spełnianie ich misji w  aktywnie działającym Klubie Wolontariatu.
Nauka w tej klasie przygotuje Cię do podjęcia dalszego kształcenia na wydziałach społecznych uniwersytetów na takich kierunkach, jak: psychologia, socjologia, politologia, pedagogika, resocjalizacja, kognitywistyka.
Klasa medyczna z odnową biologiczną
Przedmioty w zakresie rozszerzonym:
- biologia
- język angielski

Klasa ta jest już od kilku lat klasykiem i wizytówką naszej szkoły. Chcemy, aby nasi uczniowie odznaczali się wyjątkową wiedzą i umiejętnościami, które będą mogli wykorzystywać w praktyce już podczas nauki w liceum. W tym celu proponujemy udział w zajęciach dodatkowych, m.in. warsztatach medycznych i kosmetycznych, prowadzonych przez specjalistów z danej dziedziny w profesjonalnie przygotowanych pracowniach.
Oferta skierowana jest do uczniów o zainteresowaniach przyrodniczych. Nauka w tej klasie przygotuje do dalszego kształcenia na uczelniach medycznych, uniwersytetach oraz akademiach wychowania fizycznego, na takich kierunkach jak: medycyna, kosmetologia, farmacja, dietetyka, fizjoterapia czy nauki o zdrowiu.
Technikum nr 5
Technik reklamy / Technik handlowiec
Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

Język angielski
Wiedza o społeczeństwie

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom aktualnego rynku pracy, na którym wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów ds. sprzedaży i reklamy uruchamiamy nabór do klasy, kształcącej w zawodzie technika reklamy oraz technika handlowca. Uczeń, po zakończeniu nauki zdobywa następujące kwalifikacje: technik reklamy - PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego i PGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową; technik handlowiec – HAN.01 Prowadzenie sprzedaży i HAN.02 Prowadzenie działań handlowych. Przedmioty obowiązkowe w zawodzie technika organizacji reklamy będą dotyczyć prowadzenia i sprzedaży usług reklamowych, tworzenia przekazów reklamowych, projektowania reklam, tworzenia planów medialnych oraz badania skuteczności reklam. Przedmioty obowiązkowe w zawodzie technika handlowca to m.in. organizacja i techniki sprzedaży, towar jako przedmiot handlu, obsługa klientów czy marketing w działalności handlowej.
Nauka w technikum przygotowuje zarówno do podjęcia pracy jak również do dalszego kształcenia na uczelniach wyższych.
Zapraszamy osoby kreatywne o zainteresowaniach artystycznych (plastycznych), przedsiębiorczych, społecznych lub usługowych.
LOKALIZACJA I KONTAKT
Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48,
tel.  +48 34 351 14 36 , +48 782 958 313
sekretariat@ckziulubliniec.pl    

GODZINY PRZYJĘĆ PETENTÓW
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
ZAPRASZAMY NA:
© CKZiU. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści