kierunki-LO - CKZiU w Lublińcu

Przejdź do treści

III Liceum Ogólnokształcące
Technikum nr 5

im. prof. Zbigniewa Religi
 Baza dydaktyczna szkoły:
szkoła posiada bogato wyposażone zaplecze dydaktyczne, sprzyjające rozwojowi indywidualnych pasji i zainteresowań:
 • pracownia biologiczno- badawcza
 • pracownia chemiczno – analityczna
 • pracownia informatyczna
 • pracownia technologii i postaci leków
 • pracownia kosmetyczna
 • pracownia umiejętności społeczno- opiekuńczych
 • pracownia arteterapii i komunikacji społecznej
 • biblioteka
 • sala fitness
       
  Oferowane zajęcia pozalekcyjne:
 • trening kreatywności,
 • trening komunikacji interpersonalnej,
 • koło PCK,
 • laboratorium medyczne,
 • podstawy kosmetologii,
 • propedeutyka medycyny i psychologii,
 • mini przedsiębiorstwo,
 • coaching
 • koło teatralno – muzyczne
 • klub wolontariatu
          

 
REKRUTACJA na rok szkolny 2024/2025
III Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi
  
Klasa medyczna z odnową biologiczną
Przedmioty w zakresie rozszerzonym:
- biologia
- język angielski

 
Klasa ta jest już od kilku lat klasykiem i wizytówką naszej szkoły. Chcemy, aby nasi uczniowie odznaczali się wyjątkową wiedzą i umiejętnościami, które będą mogli wykorzystywać w praktyce już podczas nauki w liceum. W tym celu proponujemy w cyklu kształcenia udział w wydarzeniach kierunkowo związanych z typem klasy oraz w zajęciach dodatkowych, np. warsztatach medycznych, kosmetycznych lub innych, prowadzonych przez specjalistów z danej dziedziny w profesjonalnie przygotowanych pracowniach.
Uczniowie wybierają rodzaj zajęć w klasie 2 i realizują je w klasie 3 i 4.
Oferta skierowana jest do uczniów o zainteresowaniach przyrodniczych. Nauka w tej klasie przygotuje do dalszego kształcenia na uczelniach medycznych, uniwersytetach oraz akademiach wychowania fizycznego, na takich kierunkach jak: medycyna, kosmetologia, farmacja, dietetyka, fizjoterapia czy nauki o zdrowiu.
Technikum nr 5
Technik reklamy
Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

Język angielski


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom aktualnego rynku pracy, na którym wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów ds. sprzedaży i reklamy uruchamiamy nabór do klasy, kształcącej w zawodzie technika reklamy. Uczeń, po zakończeniu nauki zdobywa następujące kwalifikacje: technik reklamy - PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego i PGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową. Przedmioty obowiązkowe w zawodzie technika reklamy będą dotyczyć prowadzenia i sprzedaży usług reklamowych, tworzenia przekazów reklamowych, projektowania reklam, tworzenia planów medialnych oraz badania skuteczności reklam.
Nauka w technikum przygotowuje zarówno do podjęcia pracy jak również do dalszego kształcenia na uczelniach wyższych.
Zapraszamy osoby kreatywne o zainteresowaniach artystycznych (plastycznych), przedsiębiorczych, społecznych lub usługowych.
LOKALIZACJA I KONTAKT
Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48,
tel.  +48 34 351 14 36 , +48 782 958 313
sekretariat@ckziulubliniec.pl    

GODZINY PRZYJĘĆ PETENTÓW
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
ZAPRASZAMY NA:
© CKZiU. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści