kierunki-LO - CKZiU w Lublińcu

Przejdź do treści

III Liceum Ogólnokształcące
Technikum nr 5

im. prof. Zbigniewa Religi
 Baza dydaktyczna szkoły:
szkoła posiada bogato wyposażone zaplecze dydaktyczne, sprzyjające rozwojowi indywidualnych pasji i zainteresowań:
 • pracownia biologiczno- badawcza
 • pracownia chemiczno – analityczna
 • pracownia informatyczna
 • pracownia technologii i postaci leków
 • pracownia kosmetyczna
 • pracownia umiejętności społeczno- opiekuńczych
 • pracownia arteterapii i komunikacji społecznej
 • biblioteka
 • sala fitness
       
  
Oferowane zajęcia pozalekcyjne:
 • trening kreatywności,
 • trening komunikacji interpersonalnej,
 • koło PCK,
 • laboratorium medyczne,
 • podstawy kosmetologii,
 • propedeutyka medycyny i psychologii,
 • mini przedsiębiorstwo,
 • coaching
 • koło teatralno – muzyczne
 • klub wolontariatu
          

 
REKRUTACJA 2022
III Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi
Klasa medyczno - psychologiczna
Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

Język angielski
Biologia

Propozycja stworzenia klasy medyczno - psychologicznej, powstała jako odpowiedź na zapotrzebowanie rozwijających się koncepcji, ujęcia człowieka w sposób holistyczny, podkreślając wzajemne oddziaływanie sfery psychicznej i fizycznej, tak bardzo obecnej w nowych teoriach nauk o zdrowiu. Szkoła oferuje, poza wysoką jakością zajęć obowiązkowych, także pakiet zajęć dodatkowych.
Chcemy, aby nasi uczniowie odznaczali się wyjątkową wiedzą medyczną oraz psychologiczną, którą będą wykorzystywać w praktyce już podczas nauki w liceum, ale także, aby posiadali umiejętność kierowania własnym rozwojem. Większość, przewidzianych zajęć dodatkowych będzie prowadzona metodą warsztatową, umożliwiającą realne nabycie kompetencji. Oferta obejmuje zajęcia z: propedeutyki medycyny, pracowni cytologii i histologii tkanek, anatomii i fizjologii człowieka, podstaw psychologii rozwojowej oraz psychologii społecznej. Zajęcia będą się odbywać w profesjonalnych pracowniach, którymi dysponuje szkoła.
Oferta skierowana jest przede wszystkim do uczniów o zainteresowaniach przyrodniczych, społecznych, opiekuńczo - wychowawczych, a także dla wszystkich, pragnących pogłębić wiedzę i nabyć konkretne umiejętności z zakresu biologii medycznej i psychologii.
Nauka w tej klasie przygotuje do podjęcia dalszego kształcenia na uczelniach medycznych, uniwersytetach z kierunkami społecznymi oraz akademiach wychowania fizycznego.
Klasa o profilu odnowy biologicznej z kursem umiejętności w zakresie masażu klasycznego, kosmetologii lub dietetyki
Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

Język angielski
Biologia

Klasa o tym profilu, powstała z myślą o absolwentach, którzy w przyszłości chcą podjąć pracę w szeroko rozumianej branży zdrowotnej.
Chcemy, aby uczniowie tego kierunku poprzez czas nauki w liceum poszerzyli swoją wiedzę, ale także zdobyli konkretne umiejętności zawodowe na dedykowanych kursach umiejętności.
Nauka w tej klasie przygotuje do podjęcia dalszego kształcenia na uczelniach wyższych, w takich zawodach jak dietetyk, fizjoterapeuta, kosmetolog, specjalista odnowy biologicznej itp.
Technikum nr 5
Technik reklamy / Technik handlowiec
Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

Język angielski
Wiedza o społęczeństwie

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom aktualnego rynku pracy, na którym wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów ds. sprzedaży i reklamy uruchamiamy nabór do klasy, kształcącej w zawodzie technika reklamy oraz technika handlowca. Uczeń, po zakończeniu nauki zdobywa następujące kwalifikacje: technik reklamy - PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego i PGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową; technik handlowiec – HAN.01 Prowadzenie sprzedaży i HAN.02 Prowadzenie działań handlowych. Przedmioty obowiązkowe w zawodzie technika organizacji reklamy będą dotyczyć prowadzenia i sprzedaży usług reklamowych, tworzenia przekazów reklamowych, projektowania reklam, tworzenia planów medialnych oraz badania skuteczności reklam. Przedmioty obowiązkowe w zawodzie technika handlowca to m.in. organizacja i techniki sprzedaży, towar jako przedmiot handlu, obsługa klientów czy marketing w działalności handlowej.
Nauka w technikum przygotowuje zarówno do podjęcia pracy jak również do dalszego kształcenia na uczelniach wyższych.
Zapraszamy osoby kreatywne o zainteresowaniach artystycznych (plastycznych), przedsiębiorczych, społecznych lub usługowych.
LOKALIZACJA I KONTAKT
Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48,
tel.  +48 34 351 14 36 , +48 782 958 313
sekretariat@ckziulubliniec.pl    

GODZINY PRZYJĘĆ PETENTÓW
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
ZAPRASZAMY NA:
© CKZiU. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści